top of page

Biologicky odbouratelné fólie 

Nabízíme biologicky odbouratelné fólie (vyrobené z kyseliny polymléčné (PLA). Díky těmto bioplastovým fóliím se zbavíte odpadů z fosilních plastů a budete ve svém podnikání ohleduplnější k životnímu prostředí.


Typy fólií:
-lesklá
-matná
-matná nepoškrábatelná
-stříbrná

Bioplast se od běžných plastů liší tím, že surovina bioplastu je vyrobena na základě biologického materiálu nebo je materiál kompostovatelný, případně obojí. 
Termín "na základě biologického materiálu“ říká pouze něco o původu materiálu. Nic o konci životnosti. 
Pod pojmem "na biologickém základě" se rozumí materiály vyrobené z obnovitelných surovin, jako je škrob, cukr, celulóza …
V současnosti obvykle pochází z kukuřice nebo dřeva. Termín "obnovitelný" se obecně vztahuje na dobu do 10 let. 
Bioplasty, které jsou na bázi biologického materiálu, jsou biologicky rozložitelné. Mají stejné vlastnosti jako běžné plasty a nabízejí další výhody jako sníženou uhlíkovou stopu nebo další možnosti nakládání s odpady, například kompostování.
Bioplasty jsou důležitou součástí bioekonomiky a rychle rostoucího inovativního odvětví, které má potenciál oddělit hospodářský růst od vyčerpávání zdrojů a dopadu na životní prostředí.
V současné době použitím bioplastů u vašich obalů (produktů) nabídnete svým zákazníkům možnost podílet se na celkové ekologické udržitelnosti v souladu s nařízeními EU platnými od velmi blízké budoucnosti.

 

bottom of page